Resultats de la prova pràctica per a la formació d'una borsa de treball de guàrdia municipal

21/07/2020

Resultats de la prova pràctica per a la formació d'una borsa de treball de guàrdia municipal

En el següent enllaç, podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) funcionari de carrera, i constitució d'una borsa de treball com a funcionaris interins de guàrdies municipals (vigilants).

Les persones aspirants que han superat la prova (eliminatori per a tots els aspirants que no superin la puntuació de 12) estan convocats aquest dimecres 22 de juliol a les 9.00 h, als camps de futbol municipals (costat Pavelló Municipal d'Esports), per a la realització de les proves físiques. Per a la realització d'aquestes proves, caldrà aportar el certificat mèdic oficial.