Resultats de la prova psicotècnica del procés selectiu per a la borsa de treball de guàrdia municipal

21/02/2017

Resultats de la prova psicotècnica del procés selectiu per a la borsa de treball de guàrdia municipal

Anunci amb els resultats de la primera prova (psicotècnica) corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de llocs de treball de guàrdia municipal, del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí.

Es convoca als aspirants que han superat aquesta prova per continuar amb el procés selectiu, el dia 22 de febrer de 2017 a les 10 del matí a la Casa de Cultura.