Resultats de les borses de treball

16/04/2015

Resultats de les borses de treball

Realitzats els processos selectius per a la constitució de borses de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal, els resultats d'aquestes són:

Tota la documentació dels processos la podeu trobar a Ajuntament/Transparència/Recursos Humans.