Resultats del procés selectiu d'arquitecte/a tècnic municipal

22/04/2022

Resultats del procés selectiu d'arquitecte/a tècnic municipal

Es fan públics els resultats obtinguts per les persones aspirants aprovades del procés selectiu convocat per a la formació d'una borsa de treball de places d'arquitecte/a tècnic municipal [Exp. 528/2022].