Resultats del procés selectiu de guàrdia municipal (vigilant)

22/07/2020

Resultats del procés selectiu de guàrdia municipal (vigilant)

Podeu consultar els resultats del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) funcionari de carrera, i constitució d'una borsa de treball com a funcionaris interins de guàrdies municipals (vigilants).