Resultats del procés selectiu de places d'auxiliar administratiu/va

05/05/2017

Resultats del procés selectiu de places d'auxiliar administratiu/va

Celebrat i finalitzat tot el procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, convocat per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliar administratiu/va, es fan públics els resultats finals obtinguts pels aspirants.