Resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

29/01/2018

Resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí