Resultats del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal

23/11/2016

Resultats del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal

Resultat de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.