Bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius

Títol Calendari Resum Etiquetes
Ajuts per a les comunitats de regants 08/06/2018 El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases... Bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius