Junta de Govern

Títol Calendari Resum Etiquetes
Convocatòria del Ple ordinari del dia 21 de gener de 2021 18/01/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria Ple ordinari del dia 21 de gener de 2021. Junta de Govern
Convocatòria extraordinària i urgent del Ple del dia 14 d'octubre de 2019 14/10/2019 Podeu consultar l'ordre del dia de la Convocatòria extraordinària i urgent del Ple del dia 14 d'octubre de 2019 Junta de Govern
Convocatòria de Junta Govern extraordinària del dia 3 de juny 01/06/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria extraordinària de la Junta de Govern Local del dia 3 de juny de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del 13 de febrer de 2023 13/02/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 13 de febrer de 2023. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del 16 de gener de 2023 13/01/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 16 de gener de 2023. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del 27 de desembre de 2022 27/12/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 27 de desembre de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 1 de febrer de 2021 27/01/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 1 de febrer de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 1 de març de 2021 26/02/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 1 de març de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 d'agost de 2021 29/07/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 d'agost de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 de maig de 2023 27/04/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 2 de maig de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 de novembre de 2020 29/10/2020 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 2 de novembre de 2020. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 de setembre de 2021 02/09/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 2 de setembre de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 3 d'abril de 2023 31/03/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 3 d'abril de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 3 de maig de 2021 30/04/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 3 de maig de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 d'abril de 2022 01/04/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 d'abril de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 de desembre de 2023 01/12/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 04 de desembre de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 de juliol de 2022 30/06/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 4 de setembre de 2023 31/08/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 5 de juliol de 2021 30/06/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 5 de juliol de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 05 de juny de 2023 01/06/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 5 de juny de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 6 de juny de 2022 02/06/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 6 de març de 2023 02/03/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 6 de març de 2023. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 d'agost de 2023 07/08/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 7 d'agost de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de desembre de 2020 03/12/2020 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 7 de desembre de 2020. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de desembre 2021 07/12/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de desembre de 2021 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de febrer de 2022 04/02/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de febrer de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de juny de 2021 04/06/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de juny de 2021.  Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 7 de novembre de 2022 04/11/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 7 de novembre de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 d'abril de 2024 08/04/2024 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 8 d'abril de 2024. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 de juliol de 2024 04/07/2024 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 8 de juliol de 2024. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2023 08/05/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 8 de maig de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 de març de 2021 05/03/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 de març de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 de novembre de 2021 07/11/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 8 de novembre de 2021 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 9 d'agost de 2021 06/08/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 9 d'agost de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 9 d'octubre de 2023 09/10/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 9 d'octubre de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 9 de maig de 2022 06/05/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 9 de maig de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 9 de novembre de 2020 04/11/2020 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 9 de novembre de 2020. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 10 de juny de 2024 06/06/2024 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 10 de juny de 2024. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 10 de maig de 2021 07/05/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 10 de maig de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 d'abril de 2023 11/04/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 11 d'abril de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 de desembre de 2023 07/12/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 11 de desembre de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 de gener de 2021 08/01/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 11 de gener de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 de juliol de 2022 07/07/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 11 de juliol de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 11 de març de 2024 07/03/2024 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2024. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 12 d'abril de 2021 07/04/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 12 d'abril de 2021. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2022 12/09/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 12 de setembre de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2023 07/09/2023 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 12 de setembre de 2023 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 13 de desembre 2021 13/12/2021 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 13 de desembre de 2021 Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 13 de juny de 2022 10/06/2022 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 13 de juny de 2022. Junta de Govern
Convocatòria de la Junta de Govern del dia 13 de maig de 2024 10/05/2024 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 13 de maig de 2024. Junta de Govern

Pàgines