Convocatòria de procés selectiu d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

15/09/2023

Convocatòria de procés selectiu d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2023 es van aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d’auxiliars administratius/administratives, com a funcionaris/funcionàries interins/interines.

Data de termini de sol·licituds: 5 d'octubre de 2023