Convocatòria i bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.

04/08/2020

Convocatòria i bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.

Termini de presentació d'instàncies: 02/09/2020