Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música

21/03/2016

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música

Mitjançant Resolució de la Presidència d'avui dia 21 de març de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, del procés selectiu convocat per aquesta Entitat Pública Empresarial per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música. 

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/RRHH/16000118.pdf

Més informació a http://www.riudoms.cat/recursos-humans