Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc

08/04/2016

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc

Mitjançant Resolució de la Presidència del dia 8 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu convocat per aquesta Entitat Pública Empresarial per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc.

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/RRHH/16000098.pdf

Més informació a http://www.riudoms.cat/recursos-humans