Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics

12/07/2016

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics

Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia  12 de juliol de 2016, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per aquest
Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics.

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/RRHH/16000877.pdf

Més informació a http://www.riudoms.cat/recursos-humans