Procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals

08/05/2018

Procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals

El termini de presentació d'instàncies és de 5 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'oferta al Servei d'Ocupació de Catalunya. (SOC)
 
La oferta ha estat publicada al SOC avui dia 8 de maig de 2018, amb el número de referència  09 2018 13551, per tant el termini de presentació serà des del dia 9 al 15 de maig de 2018.
 
A més a més, d'acord amb les bases de la convocatòria, les persones interessades han d'anar al Servei d'Ocupació de Catalunya ha incriure's en aquesta oferta de feina.