Procés selectiu per a la provisió de places d’auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc

10/02/2016

Procés selectiu per a la provisió de places d’auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc

Per resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió del dia 28 de desembre de 2015, es va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal per cobrir necessitats essencials d’auxiliars de sala i recepció del teatre auditori Casal Riudomenc a temps parcial, juntament amb les bases que regularan els corresponents concurs – oposició.

Data de finalització de presentació d'instàncies: 1 de març de 2016

Anunci