Procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal a temps parcial

28/08/2017

Procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal a temps parcial

Convocatòria del procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal a temps parcial, com a funcionari interí de l'Ajuntament de Riudoms.

El termini de presentació d'instàncies és el 1 de setembre de 2017.