Processos selectius per a la constitució de tres borses de treball

09/04/2015

Processos selectius per a la constitució de tres borses de treball

Es fan públiques les relacions definitives d’aspirants admesos i exclosos, la composició dels tribunals i la data i lloc d’inici dels processos selectius convocats per aquest Ajuntament i per l'EPE Riudoms Serveis per a la constitució de tres borses de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis diversos, de monitor/a de menjador i de professor/a de flauta travessera.

Podeu consultar-les a l'apartat http://www.riudoms.cat/recursos-humans