Resultats del procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació d’un treballador/a amb contracte de relleu a temps complert

23/06/2022

Resultats del procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació d’un treballador/a amb contracte de relleu a temps complert

Resultats del procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació d’un treballador/a amb contracte de relleu a temps complert