Notícies

14/02/2017
La regidoria de Formació ha programat un taller d'ús bàsic del telèfon mòbil pel pròxim dimecres 1 de març a les 18.30 h a la Llar de Jubilats. El taller té l'objectiu d'oferir nocions bàsiques de l'ús del mòbil i de les aplicacions de què disposa habitualment aquest dispositiu. Les inscripcions...
08/02/2017
Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament de Riudoms per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'operaris de serveis d'electricitat...
08/02/2017
A partir del quart trimestre de 2016 i per tal de millorar el sistema d’informació als ciutadans, BASE enviarà als titulars del servei de subministrament d’aigua, tant si tenen el rebut domiciliat com si no, un nou model de carta de pagament/factura, on consta el detall del consum i les tarifes...
08/02/2017
En data 9 de novembre de 2016, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds de subvenció per a la realització d’accions de difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat. En aquesta resolució, es concedeix a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció de 4...
08/02/2017
La Diputació de Tarragona, en data 16 de desembre de 2016, va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades dins el “Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal”, per al curs 2015-2016. En aquesta resolució es concedeix a l’...
03/02/2017
Des de fa unes setmanes, Riudoms disposa de dos nous contenidors d’Humana per a la recollida de roba i calçat usat, ubicats al passeig dels Germans Nebot, davant el Parc de la Sort, i a la Deixalleria Municipal. Actualment, el nostre poble disposa de cinc contenidors destinats a aquesta finalitat...
03/02/2017
El Ple de l'Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 19 de gener de 2017 va aprovar inicialment la creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal. Es posa a exposició pública perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que...
02/02/2017
L’Ajuntament de Riudoms i la Fundació Bancària "laCaixa" han signat la renovació del conveni de col·laboració del programa «Riudoms solidari amb la gent gran», amb una aportació econòmica de 3.500€. Aquest programa, desenvolupat des de la Regidoria de Benestar Social i Gent Gran, té per objectiu...
01/02/2017
Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local: Dia 6 de febrer de 2017
01/02/2017
Aquesta setmana s'ha posat en funcionament la pista de pàdel número 1 que durant un temps ha estat inactiva per tasques de manteniment del terreny. De manera que, des d'avui, el Pavelló Municipal d'Esports disposa novament de dues pistes per a la pràctica del pàdel. D'altra banda, i també a partir...

Pàgines