Notícies

28/12/2016
En data 27 de desembre de 2016 s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l'anunci de l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació, mitjançant contracte administratiu especial...
27/12/2016
Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar...
23/12/2016
Un dels objectius de la Llar d’Infants Municipal d’aquest curs 2016/2017 recau en millorar la comunicació entre el centre educatiu i les famílies dels infants usuaris de la Llar. Per aquest motiu, avui s’estrena un espai web en forma de blog on es podrà consultar la informació relativa a la Llar d’...
22/12/2016
Pots participar-hi fins al matí del dissabte 31 de desembre comprant als establiments de Riudoms adherits a la Campanya de promoció del comerç local «Per nadal, compra al comerç local». Relació de comerços que participen en la cistella i productes que aporten: Cooperativa Agrícola de Riudoms 2...
22/12/2016
Aprofitant les jornades culturals que realitza l'Institut Joan Guinjoan, s'estan duent a terme visites escolars per posar en valor el patrimoni del poble. Els alumnes han pogut gaudir de les millores que l'Església ha efectuat recentment i també han visitat el campanar, acompanyats pel rector de la...
22/12/2016
El proper 29 i 30 de desembre, torna una nova edició del Parc Infantil de Nadal, al Pavelló Municipal d’Esports. En horari de les 16.00h a les 20.00h podreu gaudir de les diferents activitats que ofereix el Parc. El preu de les entrades és de 2 euros per als infants i joves de 2 a 15 anys. Per a la...
21/12/2016
Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 27 de desembre de 2016
21/12/2016
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí, i les bases que...
21/12/2016
L’Ajuntament de Riudoms en l’any de 2010 i per tal de poder executar el pla d’inversions previst en el pressupost, es va acollir a la línia de subvencions d’interessos de préstecs per al finançament d’inversions concertant una operació de préstec. En aquest sentit, i per l’Ajuntament de Riudoms, la...
15/12/2016
En el següent enllaç podeu veure el vídeo del Ple Extraordinari del dia 2 de desembre de 2016 de l'Ajuntament de Riudoms. https://youtu.be/lYe6ND4lUq8

Pàgines