Ordenances Fiscals

Títol Calendari Resum Etiquetes
Ordenances Fiscals 12/02/2015 Ordenances fiscals 2024Ordenança fiscal núm.1 per la prestació del servei d'expedició de documents administratius i... Ordenances Fiscals, transparència, ajuntament