Enquesta Fira 2014

El primer any s’han formulat preguntes que han estat contestades per 365 persones. Aquesta és una participació molt destacable i garanteix la continuïtat d’aquesta iniciativa en el futur.

Els cinc temes plantejats feien referència a la peatonalització de la Plaça de l’Església, al format de la festa del Beat Bonaventura, a la
col·locació d’una antena de telefonia mòbil en un espai públic o privat, a la recuperació del camp de futbol vell i, finalment, a la necessitat
d’habilitar espais per a gossos.

A la pàgina 5 del Butlletí Municipal podeu veure els resultats d'aquesta consulta.