Ensenyament

Zonificació escolar del municipi de Riudoms

Per acord de Ple del dia 4 de març de 2013, es va aprovar la zonificació escolar del municipi de Riudoms, la qual quedava delimitada en dues zones separades per una línia divisòria. La part nord de la línia, incloent aquelles persones que es troben empadronades fora del nucli urbà del municipi, es va assignar com a zona escolar del CEIP Beat Bonaventura. La part sud de la línia divisòria, es va assignar com a la zona escolar del CEIP Cavaller Arnau.

Acord del Ple
Plànol amb les zones