Recursos humans

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, torn lliure d'una plaça de personal laboral fix d'oficial primera jardiner/a de l'Ajuntament de Riudoms [EXP. 552/2024]

Convocatòria
Model d'instància
Publicació al BOPT (27.03.2024)
Data límit presentació sol·licituds08/05/2024
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos 
Data de les proves 
Resultats de les proves 

 

Procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació temporal de les persones que participaran al programa de foment de l'ocupació local impulsat per la Diputació de Tarragona (OF 09 2023 28145)

Convocatòria
Data límit presentació sol·licituds24/11/2023
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves05/12/2023
Resultats de les proves

 

Procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació temporal i urgent d'un professor/a de música a l'EPE Riudoms Serveis (OF 09 2023 24195)

Convocatòria
Data límit presentació sol·licituds12/10/2023
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves23/10/2023
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Riudoms (Exp 3752/2023)

Convocatòria - Anunci BOPT
Model de sol·licitud
Data límit presentació sol·licituds5/10/2023
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català11/12/2023
Data de les proves de selecció12/12/2023
Data de l'entrevista19/12/2023
Resultats de la prova de català
Resultats de la 1a prova de selecció (12/12/2023)
Resultats de la 2a prova de selecció (13/12/2023)
Resultats definitius (19/12/2023)
Respostes test
Borsa de treball

 

Procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis amb categoria d’oficial segona com a personal laboral fix de l’Ajuntament de Riudoms (Exp. 3318/2023)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Anunci BOPT
Data límit presentació sol·licituds16/10/2023
Llista provisional d'admesos i exclosos
Publicació BOPT
Llista definitiva d'admesos i exclosos 
Data de la prova de català21/11/2023
Data de les proves de selecció22/11/2023
Resultat de la prova de català
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu mitjançant concurs oposició per a la constitució d'una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants de l’Ajuntament de Riudoms en règim de funcionari interí (Exp 2819/2023)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Anunci BOPT
Data límit presentació sol·licituds5/10/2023
Llista provisional d'admesos i exclosos
Publicació al BOPT (19/12/2023)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Publicació al BOPT (19/01/2024)
Data de la prova de català22/01/2024
Data de les proves de selecció23/01/2024
Resultats de la prova de català
Resultats de la 1a prova
Resultats de la 2a prova
Resultats de la 3a prova
Resultats prova test psicotècnic
Data de l'entrevista psicotècnica09/02/2024
Resultats de l'entrevista psicotècnica
Data de l'entrevista personal20/02/2024
Resultats de l'entrevista personal i valoració de mèrits
Esmenes dels resultats de l'entrevista i mèrits
Resultats finals
Borsa de treball

 

Procés selectiu mitjançant el SOC per a la contractació d'un/a operari/ària de serveis generals de l'Ajuntament de Riudoms (OF 11579)

Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds19/05/2023
Llista d'admesos i exclosos
Data de l'entrevista02/06/2023
Resultats de les proves

 

Procés selectiu mitjançant el SOC per a la contractació temporal i urgent d'un/a professor/a de música - EPE Riudoms Serveis      

Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds07/02/2023
Llista provisional d'admesos i exclosos
Data de l'entrevista16/02/2023
Resultats de les proves

 

Procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de personal laboral fix d’operari d’obres amb categoria d’oficial primera de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2730/2022)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Anunci BOPT
Data límit presentació sol·licituds26/10/2022
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció13/12/2022
Resultats de les proves
Solució del test 
Resultat entrevista 
Borsa de treball

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça auxiliar administratiu (2000034 / 2000035 / 2000045)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitva de persones admeses i excloses (Publicació 08.05.2023)
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal funcionari. Plaça auxiliar administratiu (1000007)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Subsanació d'errors (Publicació 17.04.23)
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal funcionari. Plaça Guàrdia Municipal (1000011 - 1000012 - 1000013- 1000014 - 1000015 - 1000016 - 1000017 - 1000019)
Bases
Anunci Modificació Bases (09.02.2023)
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses 
Rectificació d'error material
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Decret d'esmena

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça auxiliar administratiu/va adscrita a la Biblioteca Municipal (2000038)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça tècnic auxiliar de cultura i festes (2000046)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits (Publicació BOPT)
Relació de persones aprovades
Borsa de treball

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça cap dels serveis jurídics (2000047)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça responsable d’arxiu i biblioteca (2000040)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses (Publicació 10.05.2023)
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça director/a de llar d'infants (2000007)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça educador/a de llar d'infants (2000030 / 2000031)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses (Publicació 10.05.2023)
Resultat proves nivell de català exigit
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça auxiliar de llar d'infants (2000032 - 2000033)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resultat proves nivell de català exigit
Relació de persones aprovades
Constitució de la borsa de treball

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça netejador/a dependències (2000048/ 2000049/ 2000050/
2000051)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Subsanació d'error en la data proves (Publicació 26.04.23)
Relació de persones aprovades
Relació de persones aprovades (subsanació d'error)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça
operari/ària de serveis diversos (peó ordinari)  (2000052 / 2000054)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resultats prova de català
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça
operari/ària de serveis (peó ordinari) (2000023 / (2000027)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Subsanació d'error en la data proves (Publicació 24.04.23)
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària de serveis diversos (peó) (5000002)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits (Publicació BOPT)
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria de selecció de personal al servei de l’Entitat Publica Empresarial Riudoms Gestió. Plaça tècnic auxiliar casal (5000001)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits (Publicació BOPT)
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça auxiliar administratiu/va (4000010)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses (Publicació 11.05.2023)
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça professor/a de violí (4000009)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça professor/a de guitarra  (4000007)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça professor/a de flauta travessera (4000008)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça arquitecte/a (2000043)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça arquitecte/a tècnic (2000044)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça electricista-fontaner/a (oficial segona) (2000001)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resultats de la prova de català
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça netejador/a viari/ària (peó) (2000041)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resultats de la prova de català
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària de neteja (peó especialista)  (2000026)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs-oposició. Plaça operari/ària de serveis - operari/ària de serveis diversos (2000020 - 2000028 - 2000056)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits
Anunci. Modificació de la data de concurs de mèrits (Publicació BOPT)
Resultats proves
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària de serveis (peó especialista)  (2000025)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resultats de la prova de català
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària d’obres (oficial primera) (2000021)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resolució del procés 

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària d’obres (peó especialista) (2000024)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària jardiner Oficial 1a (2000022)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resolució del procés