Recursos humans

Procés selectiu mitjançant el SOC per a la contractació d'un/a operari/ària de serveis generals de l'Ajuntament de Riudoms (OF 11579)

Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds19/05/2023
Llista d'admesos i exclosos
Data de l'entrevista02/06/2023
Resultats de les proves 

 

Procés selectiu mitjançant el SOC per a la contractació temporal i urgent d'un/a professor/a de música - EPE Riudoms Serveis      

Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds07/02/2023
Llista provisional d'admesos i exclosos
Data de l'entrevista16/02/2023
Resultats de les proves

 

Procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de personal laboral fix d’operari d’obres amb categoria d’oficial primera de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2730/2022)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Anunci BOPT
Data límit presentació sol·licituds26/10/2022
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció13/12/2022
Resultats de les proves
Solució del test 
Resultat entrevista 
Borsa de treball

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça auxiliar administratiu (2000034 / 2000035 / 2000045)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitva de persones admeses i excloses (Publicació 08.05.2023)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal funcionari. Plaça auxiliar administratiu (1000007)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Subsanació d'errors (Publicació 17.04.23)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal funcionari. Plaça Guàrdia Municipal (1000011 - 1000012 - 1000013- 1000014 - 1000015 - 1000016 - 1000017 - 1000019)
Bases
Anunci Modificació Bases (09.02.2023)
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses 
Rectificació d'error material

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça auxiliar administratiu/va adscrita a la Biblioteca Municipal (2000038)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça tècnic auxiliar de cultura i festes (2000046)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça cap dels serveis jurídics (2000047)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça responsable d’arxiu i biblioteca (2000040)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses (Publicació 10.05.2023)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça director/a de llar d'infants (2000007)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça educador/a de llar d'infants (2000030 / 2000031)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses (Publicació 10.05.2023)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça auxiliar de llar d'infants (2000032 - 2000033)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça netejador/a dependències (2000048/ 2000049/ 2000050/
2000051)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Subsanació d'error en la data proves (Publicació 26.04.23)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça
operari/ària de serveis diversos (peó ordinari)  (2000052 / 2000054)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Resultats prova de català
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms personal laboral. Plaça
operari/ària de serveis (peó ordinari) (2000023 / (2000027)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Subsanació d'error en la data proves (Publicació 24.04.23)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària de serveis diversos (peó) (5000002)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria de selecció de personal al servei de l’Entitat Publica Empresarial Riudoms Gestió. Plaça tècnic auxiliar casal (5000001)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça auxiliar administratiu/va (4000010)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses (Publicació 11.05.2023)

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça professor/a de violí (4000009)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça professor/a de guitarra  (4000007)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis com a personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça professor/a de flauta travessera (4000008)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça arquitecte/a (2000043)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses
Relació de persones aprovades

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça arquitecte/a tècnic (2000044)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça electricista-fontaner/a (oficial segona) (2000001)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça netejador/a viari/ària (peó) (2000041)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària de neteja (peó especialista)  (2000026)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs-oposició. Plaça operari/ària de serveis - operari/ària de serveis diversos (2000020 - 2000028 - 2000056)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària de serveis (peó especialista)  (2000025)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària d’obres (oficial primera) (2000021)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària d’obres (peó especialista) (2000024)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Riudoms laboral fix, sistema de concurs, torn lliure. Plaça operari/ària jardiner Oficial 1a (2000022)
Bases
Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses