Recursos humans

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball per a cobrir places de guàrdies municipals adscrits al Servei de Vigilants (exp 2641/2021)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català11/05/22
Data de les proves de selecció12/05/22
Resultats de la 2a prova
Solució del test
Resultats de la 3a prova
Resultats de la 4a prova
Resultats de la 5a prova
Resultat entrevista
Borsa de treball