Recursos humans

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball, amb caràcter temporal, d'operaris i operàries de serveis generals de l'Ajuntament de Riudoms (exp 4042/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Llista definitiva d'admesos i exclosos 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Resultats de la 1a prova 
Resultats de les proves 
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball, amb caràcter temporal, d'operaris i operàries del servei de neteja de l'Ajuntament de Riudoms i d'altres dependències municipals (exp 4043/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Llista definitiva d'admesos i exclosos 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Resultats de la 1a prova 
Resultats de les proves 
Borsa de treball 
 
Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic mig d'Administració general per l'àrea econòmica i constitució de borsa de treball, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 604/2021)
Convocatòria
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció25/01/2022
Resultats de la 1a prova 
Resultats de les proves 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a superior d'Administració general per l'àrea de Serveis al Territori i constitució de borsa de treball, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 605/2021)
Convocatòria
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció18/01/2022
Resultats de la 1a prova-
Resultats de les proves
Resolució examen
Borsa de treball 

 

Constitució d’una borsa de treball, per a la provisió d’una
plaça d'auxiliar administratiu, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2886/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català13/12/21
Data de les proves de selecció14/12/21
Resultats prova de català
Resolució exàmen
Resultats de la 2a prova
Data de l'entrevista16/12/21
Resultats de les proves
Borsa de treball 

 

Constitució d’una borsa de treball, per a la provisió d’una
plaça de dinamitzador/a de joventut amb caràcter temporal a mitja jornada, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 1369/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català14/09/21
Data de les proves de selecció14/09/21
Resultats de la 1a prova-
Resultats de les proves
Borsa de treball