Convocatòria i bases de 3 processos selectius en modalitat de contracte de relleu i formació de borses de treball

17/08/2020

Convocatòria i bases de 3 processos selectius en modalitat de contracte de relleu i formació de borses de treball

Data límit de presentació d'instàncies: 15 de setembre de 2020

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a operari de serveis (cat. oficial 2ª) en règim laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 657/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a operari jardiner (cat. oficial 1ª) en règim laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 658/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un netejador/ora viari/ària (cat. peó) en règim  laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 811/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud