Retribucions dels membres del Consistori

Mandat 2023-2027

Dedicació de l’Alcalde i retribució bruta mensual (14 pagues)
Ricard Gili Ferré (dedicació exclusiva 100%)3441,06€
Dedicació dels regidors del grup de govern i retribució bruta mensual de cadascun d’ells (14 pagues)
Anna M. Moragas RoviraAssistències
Arnau Carbonell Ollé (dedicació parcial 75%)1642,32€
Carme Cros Garrido (dedicació parcial 50%)1094,88€
Jordi Gallisà Giménez (dedicació parcial 35%)766,41€
Immaculada Mestre Anguera (dedicació parcial 50%)1094,88€
Maria Teresa Basora GallisàAssistències
Dedicació dels regidors dels grups de l’oposició i retribució bruta mensual de cadascun d’ells (14 pagues)
Sergi Pedret LlauradóAssistències
Inmaculada Beatriz Parra HipólitoAssistències
Francesc Mestre PellicéAssistències
Margarida Mallafré GispertAssistències
Javier Iglesias VizcaínoAssistències
Gisela Mimbrero GarciaAssistències

S’estableixi el règim d’indemnitzacions per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats que es detalla tot seguit:

  • Ple, 120 euros/sessió.
  • Junta de Govern Local, 120 euros/sessió.
  • Comissions Informatives, 60 euros/sessió.
  • Entitats públiques empresarials, òrgans de govern 60 euros/sessió.

La assistència a altres òrgans no seran retribuïdes