Declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres de la Corporació

[Pàgina pendent d'actualització]

Mandat 2023-2027

Declaracions de béns patrimonials i d'activitats
Ricard Gili Ferré
Anna Moragas Rovira
Arnau Carbonell Ollé
Carme Cros Garrido
Jordi Gallisà Giménez
Inmaculada Mestre Anguera
Maria Teresa Basora Gallisà
Sergi Pedret Llauradó
Isabel Gómez Fargas
Inmaculada Beatriz Parra Hipólito
Francesc Mestre Pellicé
Margarida Mallafré Gispert
Josep Maria Bages Virgili