Pla de Dinamització del Comerç Local

El Pla de Dinamització del Comerç Local de Riudoms és un instrument promogut i impulsat per l’Ajuntament de Riudoms, a través de la seva Regidoria de Serveis Públics, Comerç Local i Promoció Econòmica, amb els següents objectius:
 
  •  Conèixer en profunditat i analitzar l’oferta i la demanda comercial existents al municipi.
  •  Diagnosticar mancances i detectar potencialitats, possibilitats i noves oportunitats pel comerç local de Riudoms.
  •  Dissenyar propostes d’actuació concretes i factibles de foment, dinamització i consolidació del sector.
  •  Dotar el comerç local d’eines per millorar la seva competitivitat.
  •  Potenciar els avantatges competitius del municipi i aprofitar els seus recursos endògens, i a través d’ells fomentar la seva reactivació econòmica, el creixement de l’ocupació i la millora de la qualitat de vida de la seva població.
  •  Fomentar la participació activa i dinàmica del sector en el treball d’anàlisi i en la proposta estratègica i disseny d’actuacions, així com la seva implicació en el full de ruta que en resulti
Documents associats: