Pla de Dinamització i Comercialització Turística

El Pla de Dinamització i Competitivitat Turística de Riudoms és un instrument promogut i impulsat per l’Ajuntament de Riudoms, a través de la seva Regidoria de Promoció Turística, amb els següents objectius: 

  • Conèixer en profunditat i analitzar el sistema de valor de la destinació.
  • Donar suport al municipi en la definició de la visió i de la seva estratègia de desenvolupamentn turístic.
  • Oferir pautes al municipi en l'estructuració de la seva oferta turística, a través de la generació de nous arguments de venda i promoció.
  • Conceptualització, estructuració i disseny de paquets turístics segmentats, per a diferent perfils de viatger.
  • Definir una política turística de promoció i comercialització del municipi, orientada totalmen al mercat de promoció de productes i experiències turístiques de descoberta de la destinació.
  • Fomentar el treball en xarxa público-privat, i la participació i vinculació dels diferents agent turístics de la destinació en l'estructuració de la seva oferta.
  • Augmentar el nombre de visitants al municipi i, per tant, l’activitat econòmica en el sector turístic i del municipi en conjunt.
  • Donar contingut, valor i notorietat a la marca turística de la destinació.
Documents associats: