EPE Riudoms Serveis

L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament el 15 de juliol de 2010.

Funcions de l’entitat pública empresarial Riudoms Serveis són:

  1. La prestació de serveis destinats a millorar l’accés de la ciutadania a l’educació.
  2. La prestació de serveis destinats a promoure la cultura, ja sigui en el sentit més ampli d’aquesta com en la promoció d’aspectes culturals propis del municipi.
  3. La prestació de serveis destinats a facilitar l’accés de la ciutadania a la pràctica i gaudi d’activitats esportives.
  4. La prestació de serveis destinats a la promoció econòmica i turística del municipi.
  5. La prestació de qualsevol servei que es consideri d’interès social per al municipi de Riudoms i els seus habitants.

Aquest Ens Públic Empresarial tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Riudoms quan realitzi activitats per aquest, acceptant encomanes de gestió d’execució obligatòria d’acord amb les instruccions que formuli el consistori, el qual haurà d’establir la retribució de les esmentades activitats. Aquestes encomanes poden incloure, entre d’altres, la construcció d’equipaments i instal·lacions municipals pel desenvolupament correcte del servei que hagi de prestar, per la qual cosa es determinarà el corresponent programa de gestió.

Pots consultar els membres del Consell d'Administració a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal.

Documents associats: