Cost de les campanyes institucionals

Cost de les Campanyes instucionals de l'Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Serveis, Riudoms Gestió i Fundació Gaudí.

La Llei 18/2000, de 29 de desembre, de Publicitat Institucional de Catalunya, regula l'activitat publicitària institucional que duen a terme les administracions de Catalunya, incloent-hi les administracions locals i supralocals, en tots i cadascun dels àmbits d'actuació corresponents.

En aquest sentit, defineix la naturalesa jurídica de les campanyes institucionals que duen a terme les administracions locals de Catalunya i, en concret, disposa què s’ha de considerar publicitat institucional (art. 3): “la publicitat que duen a terme les institucions públiques per promoure i defensar els valors i les conductes que permetin consolidar la democràcia, el benestar social, la salut o la prevenció i la seguretat “.

2020No se n'han realitzat
2019No se n'han realitzat
2018No se n'han realitzat
2017No se n'han realitzat
2016No se n'han realitzat
2015No se n'han realitzat