Període mig de pagament a proveïdors (PMP)

D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, l'Ordre HAP 2105/2012 de l'ú d'octubre i la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el Sector Públic, l'art. 6 ap. 2 del Real Decret 635/2014, es publica als portals web, el període mig de pagament a proveïdors.

Ajuntament i ens depenents1/20212/20213/20214/2021
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí 

 

Ajuntament i ens depenents1/20202/20203/20204/2020
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí  

 

Ajuntament i ens depenents1/20192/20193/20194/2019
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí 

 

Ajuntament i ens depenents1/20182/20183/20184/2018
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí

 

Ajuntament i ens depenents1/20172/20173/20174/2017
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí

 

Ajuntament i ens depenents1/20162/20163/20164/2016
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí

 

Ens4/2015
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, EPE Riudoms Gestió, EPE Riudoms Serveis i Fundació Gaudí