Informació pressupostària

Pressupostos de l'Ajuntament de Riudoms i Ens Públics20152016201720182019
 Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Riudoms
 Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Riudoms
 Pressupost d'ingressos del Patronat Fira de l'Avellana---
 Pressupost de despeses del Patronat Fira de l'Avellana---
 Estat de previsió d'ingressos i despeses de Riudoms Gestió
 Estat de previsió d'ingressos de Riudoms Serveis
 Estat de previsió d'ingressos i despeses de la Fundació Gaudí

 

Pressupost consolidat de l'Ajuntament de Riudoms i Ens Públics201720182019
Ajuntament de Riudoms, Riudoms Serveis, Riudoms Gestió i Fundació Gaudí

 

Execució del Pressupost consolidat (inclou Ajuntament de Riudoms, Patronat de la Fira de l'Avellana, EPE Riudoms Gestió, EPE Riudoms Serveis i Fundació Gaudí
4r trimestre 2021
3r trimestre 2021 
2n trimestre 2021 
1r trimestre 2021
4t trimestre 2020
3r trimestre 2020
2n trimestre 2020 
1r trimestre 2020 
4t trimestre 2019 
3r trimestre 2019
2n trimestre 2019
1r trimestre 2019
4t trimestre 2018
3r trimestre 2018
2n trimestre 2018
1r trimestre 2018
4t trimestre 2017
3r trimestre 2017
2n trimestre 2017
1r trimestre 2017
4t trimestre 2016
3r trimestre 2016
2n trimestre 2016
1r trimestre 2016
4t trimestre 2015
3r trimestre 2015

 

Liquidació pressupost
EnsExercici
 Ajuntament de Riudoms20132014201520162017
 Patronat Fira de l'Avellana2013---

 

Comptes Anuals
EnsExercici
 Riudoms Gestió EPE201320142015201620172018
 Riudoms Serveis EPE201320142015201620172018
 Fundació Gaudí201320142015201620172018