Mesures de lluita contra la morositat en el pagament a proveïdors

Ajuntament i ens depenents1/20212/20213/20214/2021
Ajuntament de Riudoms, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí   

 

Ajuntament i ens depenents1/20202/20203/20204/2020
Ajuntament de Riudoms, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí  

 

Ajuntament i ens depenents1/20192/20193/20194/2019
Ajuntament de Riudoms, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí 

 

Ajuntament i ens depenents1/20182/20183/20184/2018
Ajuntament de Riudoms, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí

 

Ajuntament i ens depenents1/20172/20173/20174/2017
Ajuntament de Riudoms, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí

 

Ajuntament i ens depenents1/20162/20163/20164/2016
Ajuntament de Riudoms, Patronat Fira de l'Avellana, Riudoms Gestió EPE, Riudoms Serveis EPE i Fundació Gaudí

 

 4 /2015
 Ajuntament de Riudoms
 Patronat Fira de l'Avellana
 Riudoms Gestió EPE
 Riudoms Serveis EPE
 Fundació Gaudí