Projectes d'obra local

Projecte bàsic i executiu de Renovació de la xarxa de subministrament en baixa d’aigua potable de la Urbanització del Molí d’en Marc de Riudoms

Memòria

 

Instal·lacions de plaques solar fotovoltàiques a la Llar d'Infants i a la Casa de Cultura
Memòria

 

Projecte bàsic i executiu per la construcció de 40 unitats d’enterrament, al Cementiri Municipal de Riudoms
Projecte executiu

 

Projecte executiu per les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms
Projecte executiu

 

Aparcament públic municipal d'ús provisional en sòl urbanitzable
Memòria
Plànols

 

Millora de les xarxes i pavimentació de diversos trams del carrer Muralla de la Font Nova, raval de sant Francesc i la travessia Maragall
Projecte
Estudi de seguertat i salut

 

Modificació projecte de rehabilitació de la segona planta del Centre d'entitats i formació "Les escoles velles"
Memòria
Estudi de seguertat i salut

 

Instal·lació d’una Estació de Recàrrega Semi-Ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Riudoms
Memòria

 

Projecte bàsic i executiu de la substitució de calderes de calefacció de l’Escola Beat Bonaventura i nova instal·lació de gas natural per l’Escola Beat Bonaventura i la llar d’infants picarols
Memòria valorada

 

Projecte bàsic i executiu de Millora de les instal·lacions i la pavimentació del carrer de Sant Pau de Riudoms
Projecte bàsic i executiu

 

Instal·lació de producció fotovoltaica Escola Beat Bonaventura
Memòria valorada

 

Construcció de la pista de tennis número 2 a la Zona Esportiva de Riudoms
Projecte bàsic i executiu
Estudi bàsic de seguretat i salut

 

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i pavimentació del carrer d’en Ferrant, Borges del Camp i  travessies de Riudoms
Projecte bàsic i executiu
Estudi bàsic de seguretat i salut