Projectes d'actuació específica

Projecte d'actuació específic  per la rehabilitació d'una masia la polígon 17 parcela 73
Projecte

 

Projecte d'actuació específic  per la rehabilitació d'una masia la polígon 44 parcela 49
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per la instal·lació d'un refugi de gats i gossos
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per a la rehabilitació d’una masia existent en sòl no urbanitzable (poligon 34 - parcel·la 37)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per a la rehabilitació d’una masia existent en sòl no urbanitzable (poligon 37 - parcel·la 70)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per a la rehabilitació d’una masia existent en sòl no urbanitzable (poligon 7 - parcel·la 5)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte
Menu

Menú principal