Pla de polítiques d’igualtat de Riudoms

El document que es presenta a continuació no és més que un punt de partida en la voluntat de treballar per a l’eliminació de les discriminacions de gènere.

Es parla d’igualtat perquè es vol contribuir, dins les possibilitats de l’administració local, a transformar la nostra societat perquè esdevingui equitativa, tenint present les necessitats de les dones i dels homes per un igual, promovent un canvi en els rols socials actuals.

La forma d’aconseguir-ho és vetllant per la incorporació en el dia a dia de l’Ajuntament les experiències dels homes i de les dones del municipi de Riudoms, donant les mateixes oportunitats i reconeixement.

La metodologia utilitzada és la transversalitat, i el seu objectiu és millorar la qualitat de les polítiques, entenent-la com una estratègia integradora que incorpora la perspectiva d’Igualtat en totes les polítiques, i actuacions a tots els nivells i en totes les etapes. Es parteix de la idea que les polítiques no són neutres, i que s’ha de conèixer l’impacte que tenen sobre les dones i els homes per poder avaluar i reconduir les actuacions que es realitzin. Implica, doncs, incorporar la perspectiva d’Igualtat en totes les polítiques i les actuacions per a tenir en compte les necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes.

Menu

Menú principal