Pla de Mobilitat Sostenible

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE RIUDOMS 2022-2028

Els objectius que persegueix un Pla de Mobilitat Urbana (PMU) són els següents:

  • Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat al municipi de Riudoms, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania.
  • Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de Riudoms.
  • Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i formular un programa d’actuació a 6 anys.
  • Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla.

Documents del PMU de Riudoms:

Menú principal