Pla d'Igualtat Municipal

PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL DE RIUDOMS 2023-2027

El Pla d’Igualtat Municipal de Riudoms té per objectiu ser una eina estratègica per a treballar la igualtat entre dones i homes. L’administració local és un organisme clau i de referència per dur a terme polítiques i accions d’igualtat de gènere.

El Pla s'assenta sobre aquests principis rectors:

  • Empoderament
  • Igualtat d'oportunitats
  • Transversalitat
  • Diversitat
  • Participació
  • Territorialitat

Aquest document guiarà l’actuació municipal en matèria de gènere i serà la base per poder implementar accions concretes. Un dels conceptes clau que s'ha intentat que fos el fil conductor en tot moment ha estat la “transversalitat de gènere”, fonamental quan es vol dur a terme polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en qualsevol àmbit.

El Pla d'Igualtat Municipal de Riudoms va ser aprovat pel Ple Municipal en data 16 de març de 2023.

Documents associats: 
Menu

Menú principal