RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari 06/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano, de l’Escola Municipal de Música. 26/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/a de menjador escolar 03/09/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/a de menjador escolar. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de places de guàrdia municipal 15/02/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera 23/01/2020 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos dels processos selectius d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc 05/11/2019 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos dels processos selectius d'auxiliar de sala i recepció del Teatre... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu 24/05/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc del procés selectiu d’una plaça amb caràcter de funcionari interí. 14/06/2016 Mitjançant Decret de l'Alcaldia d’avui dia 14 de juny de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d’aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 19/04/2016 Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics 26/07/2016 Podeu consultar la llist definitva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 23/09/2016 Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal. 16/11/2016 Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de places d'operaris de serveis d'electricitat. 01/03/2017 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-oposició per a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics 09/05/2016 Mitjançant Decret de l’Alcaldia d'avui dia 9 de maig de 2016, s'ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva de persones admeses en el procés selectiu d'operaris d'obres-oficial 1a 30/07/2020 Podeu consultar la llista definitiva de persones aspirants en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de treball de guàrdia municipal 16/07/2020 Podeu consultar la relació definitiva de les persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a la formació d'... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de treball de personal administratiu funcionari interí 30/12/2020 Podeu consultar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria que té per objecte la formació d’una... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu d'operari/a de serveis 19/10/2020 Podeu consultar la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu d'operari/a de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu d’un/a operari/a jardiner/a 20/10/2020 Podeu consultar la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu d’un/a operari/a... RECURSOS HUMANS
Llista defintiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de la plaça de secretari/a categoria d'entrada de l'Ajuntament de Riudoms 03/02/2021 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de la plaça de secretari/a categoria d'entrada de l'... RECURSOS HUMANS
Llista de persones admeses i excloses del procés selectiu de places de Guàrdia Municipal 05/10/2021 Podeu consultar la llista de persones admeses i excloses del procés selectiu, mitjançant el SOC, de places de Guàrdia... RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per a la formació d'una borsa de monitors/ores de menjador 22/08/2019 Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per a la formació d'una borsa de monitors/ores... RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera 03/01/2020 Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal... RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius d'operaris de serveis generals 11/10/2019 Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius d'operaris de serveis generals. RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius d'operaris de serveis de netejad'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc 24/10/2019 Podeu consultar la lista provisional admesos i exclosos dels processos selectius d'operaris de serveis de netejad'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius de la Llar d'Infants 06/09/2019 Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius de la Llar d'InfantsAuxiliar de Llar d'... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a interí/na 16/07/2019 Podeu consultar la Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria urgent, a través d'anunci al SOC, per al... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va 04/04/2017 Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants 27/12/2016 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'operaris de serveis d'electricitat 08/02/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia del Servei de Vigilants 31/01/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu 16/07/2019 Podeu consultar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 08/04/2016 Mitjançant Resolució de la Presidència del dia 8 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes. 12/04/2016 Mitjançant Resolució de l'Alcaldia del dia 12 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics 12/07/2016 Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia  12 de juliol de 2016, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 09/09/2016 Relació provisional d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de la plaça de secretari/a categoria d'entrada de l'Ajuntament de Riudoms 21/01/2021 Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de la plaça de secretari/a categoria d'entrada de l'... RECURSOS HUMANS
Llista provisional del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i constitució d'una borsa de treball 02/07/2020 Podeu consultar la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant)... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal. 28/10/2016 Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant... RECURSOS HUMANS
Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de personal administratiu 14/12/2020 Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de personal administratiu RECURSOS HUMANS
Llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 05/06/2018 Podeu consultar el llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de... RECURSOS HUMANS
Llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 29/10/2018 En en següent enllaç podeu consultar el llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament com a... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 16/10/2018 En en següent enllaç podeu consultar el llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament com a... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 28/05/2018 Podeu consultar el llistat provisional d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos i excloses i, data i hora de les proves, d'una plaça d'auxiliar administratiu 05/04/2018 En el següent enllaç podreu trobar el llistat provisional d'admesos i excloses i, data i hora de les proves, d'una plaça d'... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos i excloses de les diverses borses de treball en procés. 03/11/2017 Podeu consultar les llistes d'admesos i exclosos de les diverses borses de treball en procés.Borsa de treball d’operaris de... RECURSOS HUMANS
Llistes d'admesos i exclosos dels processos selectius d'operaris de serveis generals i de serveis de neteja 21/10/2019 Podeu consultar les llistes definitives de:Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d... RECURSOS HUMANS
Llistes d'admesos i exclosos de la convocatòria de professor/a de llenguatge musical/piano i de la de flauta travessera 09/09/2020 Podeu consultar les llistes d'admesos i exclosos de la convocatòria de professor/a de llenguatge musical/piano i de la de... RECURSOS HUMANS
Llistes provisionals d'admesos i exclosos jardiner/a, netejador/a viari i operari/a de serveis 05/10/2020 Podeu consultar la llista provisional de persones admeses i excloses de les següents convocatòries de processos selectius:... RRHH, Serveis Públics, RECURSOS HUMANS
Modificació de les bases de la plaça de Secretari/ària categoria d’entrada i nou termini de presentació d'ofertes 14/12/2020 Modificació de les bases de la plaça de Secretari/ària categoria d’entrada i nou termini de presentació de sol·licituds.... RECURSOS HUMANS

Pàgines