RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
Resultats del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari 11/05/2018 Podeu consultar els resultats del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d'una plaça d'educadora de la Llar d'Infants 24/01/2017 En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu d'una plaça d'educador/a de la Llar d'Infants. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d'una plaça d'operari de serveis d'electricitat 09/03/2017 En el següent enllaç podeu consultar el resultat del procés selectiu d'una plaça d'operari de serveis d'electricitat. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal 23/11/2016 Resultat de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d’auxiliar de cuina. 03/10/2018 Podeu consultar els resultats del procés selectiu d’auxiliar de cuina.. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 29/01/2018 En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 07/10/2016 En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 28/10/2016 En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de guàrdia municipal (vigilant) 22/07/2020 Podeu consultar els resultats del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de guàrdia... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de guàrdies municipals 21/11/2018 Podeu consultar els resultats del procés selectiu de guàrdies municipals. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de la convocatòria de monitor/a del menjador escolar 09/11/2017 Podeu consultar els resultats del procés selectiu de la convocatòria de monitor/a del menjador escolar. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de monitor/a de menjador 12/09/2018 Podeu consultar els resultats del procés selectiu de monitor/a de menjador RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar de llar d'infants 27/01/2017 En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí 29/10/2015 Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari 20/10/2015 Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 06/06/2018 Podeu consultar els resultats del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular 22/03/2019 Podeu el resultats del procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal 22/09/2017 En el següent enllaç podeu trobar el resultat del procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de plaça de secretari/ària 24/02/2021 Podeu consultar els resultats del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir amb caràcter interí, la plaça de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de places d'auxiliar administratiu/va 05/05/2017 Celebrat i finalitzat tot el procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, convocat per a la constitució d’una borsa de... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de places d'electricista-fontaner 29/10/2020 Podeu consultar els resultats del procés selectiu de places d'electricista-fontaner (Categoria Oficial 2a). RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de places de guàrdia del Servei de Vigilants, a través del SOC 15/10/2021 En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu de places, en règim de funcionari interí, de guàrdies... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu de places de Guàrdia Municipal 10/03/2017 En el següent enllaç podeu consultar el resultat del procés selectiu de places de Guàrdia Municipal. RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu urgent de monitor/a de menjador 02/10/2018 Podeu consultar els resultats del procés selectiu urgent de monitor/a de menjador. RECURSOS HUMANS
Resultats de la prova i convocatòria per a la realització de l'entrevista per a la borsa de treball de guàrdia municipal 20/02/2017 Resultats primera part prova psicotècnica i convocatòria per a la realització de l'entrevista corresponent al procés... RECURSOS HUMANS
Resultats de la prova pràctica del procés selectiu de secretari/ària 17/02/2021 Podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés de selecció d'una plaça de secretaria categoria d'entrada de l... RECURSOS HUMANS
Resultats de la prova pràctica per a la formació d'una borsa de treball de guàrdia municipal 21/07/2020 En el següent enllaç, podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés de selecció, mitjançant el sistema de... RECURSOS HUMANS
Resultats de la prova psicotècnica del procés selectiu per a la borsa de treball de guàrdia municipal 21/02/2017 Anunci amb els resultats de la primera prova (psicotècnica) corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa... RECURSOS HUMANS
Resultats de les proves de català de les diverses borses de treball 16/11/2017 Podeu consultar els resultats de les proves de català de les diverses borses de treball en procés. RECURSOS HUMANS
Resultats de les proves de les diverses borses de treball 05/12/2017 Podeu consultar els resultats de les següents borses de treball:Operari/ària de serveis generalsOperari/ària de serveis... RECURSOS HUMANS
Resultats de les proves de selecció de la borsa de treball d'electricitat 19/01/2018 En el següent enllaç podeu consultar els resultats de les proves de selecció de la borsa de treball d'electricitat. RECURSOS HUMANS
Resultats de les proves de selecció de la borsa de treball de jardineria 18/01/2018 En el següent enllaç podeu consultar els resultats de les proves de selecció de la borsa de treball de jardineria. RECURSOS HUMANS
Resultats de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants 19/12/2017 Podeu consultar els resultats de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants. RECURSOS HUMANS
Resultats parcials del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari 04/05/2018 En el següent enllaç podeu consultar els resultats de la prova teòrica i pràctica del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Reunió per coordinar el retorn a la normalitat del personal de l’Ajuntament 12/05/2020 L’alcalde Sergi Pedret i el regidor de Recursos Humans, Jordi Domingo, s’han reunit aquest matí amb els i les representants... Covid-19, Alcaldia, RECURSOS HUMANS

Pàgines